Nova brezplačna storitev, ki deluje na tehnologiji potisne pošte – Si.mail je nova brezplačna storitev za Si.mobilove uporabnike, ki omogoča prejemanje in pošiljanje e-pošte prek telefona. Prenos podatkov ni vključen in se obračuna po ceniku ali pa je že zajet v enem izmed izbranih naročniških paketov ali opcij. Storitev deluje na tehnologiji potisne e-pošte (push email), tako vsaka e-pošta prispe samodejno in so uporabniki o njej pravočasno obveščeni.

Storitev Si.mail lahko uporabljajo praktično vsi uporabniki Si.mobila, katerih mobilni aparati podpirajo Java™ (J2ME) ali pa imajo na mobilnem aparatu operacijski sistem Android. Vsi ostali, katerih aparat ni zmožen namestitve aplikacije Si.mail, pa lahko dostopajo preko internetnega brskalnika na mobilnem aparatu.

Storitev omogoča nastavitev do 10 e-poštnih računov. E-poštne predale si lahko uporabniki nastavijo v aplikaciji Si.mail (http://simail.simobil.net/siapp/) ali pa preko internetnega brskalnika svojega telefona na naslovu http://simail.simobil.net/siweb. Storitev podpira e-poštne račune Google Mail, Yahoo! Mail, Windows Live Hotmail, POP/IMAP in več tisoč drugih, vključno s slovenskimi ponudniki elektronske pošte.