V Mestni občini Ljubljana se zavedamo, da je grafitiranje del umetniškega likovnega izraza in sestavni del urbane kulture, zato so predstavniki Oddelkov za urejanje prostora, za gospodarske dejavnosti in promet, za kulturo ter Mestno redarstvo v sodelovanju s predstavniki grafitarjev izbrali in določili prostore, na katerih je grafitiranje dovoljeno. S tem želimo spodbuditi dvig kakovosti grafitiranja in obogatiti podobo javnih prostorov. Posebno vlogo pri tem bodo imele organizirane skupine grafitarjev, ki bodo z legalizacijo posameznih prostorov dobile možnost za izvajanje večjih in ambicioznejših projektov.

Za posebne prostore, namenjene grafitiranju, smo se odločili tudi zato, ker je Ljubljana v zadnjih letih predvsem v starem mestnem jedru dobila novo, urejeno podobo, obnovljenih je veliko fasad, zato želimo takšno podobo mesta ohraniti. Eden izmed bolj motečih dejavnikov v urejenih mestnih predelih je prav grafitiranje, ki v tem primeru predstavlja obliko vandalizma. Mestna občina Ljubljana ima namreč s sanacijo fasad in ostalih javnih površin precejšnje stroške.

Dovoljene lokacije za grafitiranje bodo omogočile umetniško izražanje posameznikom in skupinam, brez uničevanja tuje lastnine. Z možnostjo prostega izražanja grafiterjev in urbane kulture se bo po našem prepričanju dolgoročno zmanjšala toleranca zoper vandalistične posege v prostor, javnost pa bo pozornejša na takšne pojave. Mestno redarstvo bo v sodelovanju s policijskimi postajami Policijske uprave Ljubljana okrepilo nadzor nad nedovoljenim grafitiranjem, izvedli bodo več terminsko usklajenih, skupnih poostrenih nadzorov, s ciljem obravnave kršitev na področju prepovedanega pisanja po objektih. V skladu s pooblastili lahko tako policist kot mestni redar kršitelja, ki riše ali piše po zidovih, oglobi po 13. členu Zakona o javnem redu in miru. Globa za storjeni prekršek znaša 208,65 evra.

Posamezniki in skupine bodo lahko izražali svojo umetniško ustvarjalnost na naslednjih javnih lokacijah:

 1. Šiška – podhod pod Celovško cesto, pri Kinu Šiška
 2. Vič / Dolgi most – betonski stebri avtocestnega mostu, na končni postaji busa št. 6
 3. Bežigrad – podvoz pod železniško progo na Drenikovi
 4. Moste – podvoz pod železniško progo na Kajuhovi
 5. Center – Trnovski pristan, betonski zid ob pločniku
 6. Center – O.Š. Trnovo, zid ob parkirišču
 7. Šentvid – podhod pred predorom Šentvid
 8. Center – transformatorska postaja pri O.Š. Trnovo, na parkirišču ob igriščih
 9. Vič / Rožna dolina – podvoz pod železniško progo na Erjavčevi (smer Prešernova – Večna pot)
 10. Vič / Rožna dolina – podhod pod železniško progo (smer Cesta v Rožno dolino – Oražnova)
 11. AKC Metelkova – notranji zidovi ob košarkarskem igrišču, na notranji strani kompleksa Metelkova mesto
 12. ROG – Trubarjeva 74, notranji zidovi kompleksa tovarne ROG
 13. Strelišče na Dolenjski cesti (zunanje betonske stene, ki gledajo na parkirišče) pa je posebej namenjeno navijaškemu grafitiranju.