Čeprav so mnogi prepričani, da imajo danes dostop do digitalnih vsebin že vsi prebivalci Evropske unije (EU), se mnogi med njimi še vedno soočajo s počasnimi internetnimi povezavami, ki jim onemogočajo ali vsaj omejujejo dostopanje do določenih vsebin in možnosti. Do tega prihaja, ker enotni trg digitalnih tehnologij še ni dovolj razvit, ker uporabniki spletu ne zaupajo ali ker sploh nimajo dostopa do širokopasovne internetne povezave. Potrošniki tako še ne morejo izkoristiti konkurenčnih cen in široke izbire, ki jih ponuja evropski trg digitalnih tehnologij.

Evropska komisija si je kot del procesa vzpostavljanja enotnega digitalnega trga zastavila cilj vsakemu Evropejcu zagotoviti dostop do interneta zelo visokih hitrosti, ki bi ljudem omogočal nemoteno spletno nakupovanje, učenje, druženje ter komuniciranje in ki bi bil bistvenega pomena za gospodarsko rast. Skladno z evropsko digitalno agendo si Evropska komisija tako prizadeva vsakemu Evropejcu omogočiti internetno povezavo hitrosti najmanj 30 Mb/s in doseči, da bo polovica evropskih gospodinjstev naročena na povezave hitrosti najmanj 100 Mb/s. Za doseganje tega cilja bo Evropska komisija med letoma 2014 in 2020 namenila vsaj 7 milijard evrov.

Kot del aktivnosti v okviru evropske digitalne agende je Evropska komisija zasnovala raziskavo o dejanskih hitrostih širokopasovnega interneta v Evropi. Z njo želi pridobiti informacije o dejanskem stanju na trgu širokopasovnega interneta s poudarkom na razliki med oglaševanimi in dejanskimi hitrostmi širokopasovnega interneta. Nekateri potrošniki namreč niso pripravljeni plačevati za višje hitrosti internetnih povezav, ker ne zaupajo, da bodo višjo hitrost lahko tudi dejansko uporabljali. Pomanjkanje zaupanja v splet pa je med drugim tudi posledica razlik med hitrostmi širokopasovnega interneta, ki jih oglašujejo ponudniki internetnih storitev, in dejanskimi hitrostmi, ki jih prejemajo uporabniki. Resda širokopasovna povezava nikoli ne more doseči 100 odstotkov oglaševane, a včasih so razlike večje, kot uporabniki v EU pričakujejo.

O raziskavi

Evropska raziskava o dejanskih hitrostih širokopasovnega interneta pod pokroviteljstvom komisarke za digitalno agendo Neelie Kroes poteka v vseh 27 državah članicah EU ter na Hrvaškem, Islandiji in Norveškem. Izbrane države so razdeljene v dve fazi, pri čemer Slovenija sodi v drugo fazo. V državah prve faze so se prve aktivnosti v okviru raziskave začele novembra 2011, v državah druge faze pa se začenjajo februarja 2012. Namen raziskave je ustvariti skupnost potrošnikov širokopasovnih povezav po vsej Evropi in jo povezati z že obstoječima skupnostma v Veliki Britaniji in ZDA. Sodelujoči posamezniki bodo v okviru raziskave lahko testirali svoje ponudnike internetnih storitev, Evropska komisija pa bo zbrane podatke uporabila za meritev trenutne zmogljivosti ponudnikov internetnih storitev po vsej Evropi ter s tem iskala tako zgodbe o uspehu kot morebitne težave, ki bi jih lahko pomagala rešiti s svojimi investicijami.

Raziskavo za Evropsko komisijo izvaja podjetje SamKnows, ki je specializirano za merjenje hitrosti širokopasovnih internetnih povezav. SamKnows želi k sodelovanju v raziskavi privabiti vsaj 100.000 prostovoljcev iz 30 držav, od katerih jih bo za merjenje izbranih približno 10.000. V Sloveniji želi k sodelovanju pritegniti vsaj 2.000 prostovoljcev, pri čemer jih bo za merjenje izbranih med 250 in 300. Raziskava bo predvidoma trajala dve leti.

Po končani raziskavi bodo zbrani podatki javno dostopni in tako na razpolago uporabnikom, ponudnikom internetnih storitev, regulatornim organom in vsem drugim zainteresiranim.

Potek raziskave

Vsakdo, ki želi sodelovati v raziskavi, se mora prijaviti na spletni strani www.samknows.eu/si. Za merjenje izbrani prostovoljci bodo prejeli napravo SamKnows Whitebox, ki bo opravljala teste o zmogljivosti internetne povezave. Whitebox je namenska strojna naprava, ki se preprosto priključi na obstoječi usmerjevalnik. Naprava opravi vrsto testov, ki so jih razvili pri podjetju SamKnows, vendar nikoli, ko uporabnik potrebuje polno pasovno širino. Kot najboljši način merjenja zmogljivosti širokopasovnih povezav so jo odobrile vlade in akademiki po vsem svetu.

Testiranje z uporabo naprave Whitebox skupaj na mesec znaša približno 3 GB prenosa podatkov z omrežja in 1 GB nalaganja podatkov na omrežje, obsega pa:

 • test hitrosti prenosa večnitnih HTTP z omrežja,
 • test hitrosti nalaganja večnitnih HTTP na omrežje,
 • razpoložljivost povezave,
 • variacija zakasnitve,
 • zakasnitev (ICMP in UDP),
 • izguba paketov (ICMP in UDP),
 • čas rešitve poizvedb DNS,
 • stopnja neuspeha pri poizvedbah DNS,
 • čas nalaganja spletne strani,
 • stopnja napak pri nalaganju spletnih strani,
 • zmogljivost neposrednega predvajanja videoposnetkov.

Rezultati testov se stalno posodabljajo na spletni strani https://reporting.samknows.com/, do katere imajo dostop vsi izbrani prostovoljci. Na spletni strani si lahko ogledajo interaktivne grafe o rezultatih vseh testov. Poleg tega po elektronski pošti mesečno prejmejo poročilo, v katerem so prikazani rezultati testov za pretekli mesec, vključno s povprečno hitrostjo širokopasovne povezave. Do informacij o zmogljivostih svoje širokopasovne povezave lahko dostopajo tudi z uporabo aplikacije za mobilne telefone in tablične računalnike z operacijskima sistemoma iOS in Android. Po koncu raziskave lahko sodelujoči napravo Whitebox obdržijo za lastno uporabo.

Varnost

Naprava Whitebox zbira samo podatke o zmogljivosti širokopasovnih povezav in tako ne zbira podatkov o straneh, ki jih pregleduje uporabnik. Pri merjenju hitrosti delovanja simulira pregledovanje običajnih spletnih strani, medtem ko strani, ki jih preverja uporabnik, ne upošteva. Prav tako preveri uporabo pasovne širine in se odloči za morebitno preložitev testov, da prepreči nenatančne rezultate testa. Do tega pride na primer, ko uporabnik prenaša veliko datoteko. Po privzetih nastavitvah naprava tudi ne omogoča nikakršnega oddaljenega dostopa do uporabnikovega omrežja. Če pride do kakšnih težav, lahko SamKnows prosi uporabnika za dovoljenje za dostop do naprave prek varnega SSH-tunela, vendar tudi v tem primeru nima dostopa do uporabnikovih računalnikov.

Ob prijavi za sodelovanje v raziskavi mora uporabnik na spletni strani www.samknows.eu/si/ipad vnesti ime, naslov in elektronski naslov. Podjetje SamKnows podatke potrebuje, da lahko uporabniku pošlje napravo Whitebox in ga vnese v sistem merjenja. Zbranih podatkov ne uporablja za noben drug namen in jih ne deli z nobeno drugo stranko.

O digitalni agendi

Digitalna agenda je prva izmed pobud v okviru strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast. Osredotoča se predvsem na tehnologije 21. stoletja in spletne storitve, ki bodo v Evropi pospešile ustvarjanje delovnih mest, spodbujale gospodarsko rast ter izboljševale vsakdan državljanov in podjetij v EU. Določa sedem prednostnih področij, na katerih predvideva približno 100 ukrepov. 31 od predvidenih ukrepov bo zakonodajnih, prednostna področja pa so:

 • vzpostavitev enotnega digitalnega trga,
 • izboljšanje interoperabilnosti,
 • povečanje zaupanja v internet in okrepitev internetne varnosti,
 • občutno povečanje hitrosti spletnega dostopa,
 • izboljšanje naložb v raziskave in razvoj,
 • širjenje digitalne pismenosti, znanj in vključevanja,
 • uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij za odziv na družbene izzive, kot so podnebne spremembe in staranje prebivalstva.

Evropska komisija je za ukrepe na teh področjih za obdobje med letoma 2014 in 2020 predvidela skoraj 9,2 milijarde evrov. Od predvidenega zneska je za investicije v infrastrukturo širokopasovnega interneta namenjenih vsaj 7 milijard evrov. Sredstva bodo podeljena v obliki lastniških in dolžniških finančnih instrumentov ter subvencij. Evropska komisija bo s sredstvi podpirala zasebne in javne investicije na lokalnem, regionalnem in nacionalnem nivoju ter investicije, izhajajoče iz strukturnih in kohezijskih skladov EU. Po ocenah Evropske komisije bi lahko njene investicije v predvidenem obdobju spodbudile za med 50 in 100 milijardami evrov javnih in zasebnih vlaganj.

Sredstva, ki ne bodo namenjena izboljševanju infrastrukture širokopasovnega internetnega omrežja, bodo med drugim namenjena projektom, kot so:

 • poenostavitev elektronskega plačevanja in izdajanja računov,
 • krepitev predpisov EU o varovanju osebnih podatkov,
 • omogočanje varnega dostopa do spletne zdravstvene dokumentacije,
 • zmanjševanje birokracije in odpravljanje ovir, ki podjetjem preprečujejo popolno izkoriščanje enotnega digitalnega trga,
 • spodbujanje uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije za zmanjševanje vpliva prebivalcev Evrope na okolje.